foto
Like
José Benito Merino Rielo gosta da foto "A báscula" da tua coleção "Castro na memoria"
12/12/2018 00:10
foto
Like
12/12/2018 00:10
foto
Like
12/12/2018 00:09
foto
Like
José Benito Merino Rielo gosta da foto "O retablo" da tua coleção "Castro na memoria"
12/12/2018 00:06
foto
Like
José Benito Merino Rielo gosta da foto "Casa de Rielo" da tua coleção "Castro na memoria"
12/12/2018 00:06
foto
Like
José Benito Merino Rielo gosta da foto "Casa de Rielo" da tua coleção "Castro na memoria"
12/12/2018 00:06
foto
Like
12/12/2018 00:06
foto
Like
José Benito Merino Rielo gosta da foto "EUGENIA RIELO" da tua coleção "Castro na memoria"
12/12/2018 00:05
foto
Like
José Benito Merino Rielo gosta da foto "EUGENIA RIELO" da tua coleção "Castro na memoria"
12/12/2018 00:05
foto
Like
José Benito Merino Rielo gosta da foto "RETRATO" da tua coleção "Castro na memoria"
12/12/2018 00:05
foto
Like
José Benito Merino Rielo gosta da foto "RETRATO" da tua coleção "Castro na memoria"
12/12/2018 00:05
foto
Like
José Benito Merino Rielo gosta da foto "Valencia" da tua coleção "Castro na memoria"
12/12/2018 00:05
foto
Like
José Benito Merino Rielo gosta da foto "Valencia" da tua coleção "Castro na memoria"
12/12/2018 00:05
foto
Like
José Benito Merino Rielo gosta da foto "PONTIAC" da tua coleção "Castro na memoria"
12/12/2018 00:05
foto
Like
12/12/2018 00:04
foto
Like
12/12/2018 00:03
foto
Like
12/12/2018 00:03
foto
Like
12/12/2018 00:02
foto
Like
12/12/2018 00:02
foto
Like
12/12/2018 00:01
foto
Like
12/12/2018 00:01
foto
Like
12/12/2018 00:01
foto
Like
12/12/2018 00:01
foto
Like
12/12/2018 00:01
foto
Like
15/11/2018 19:35
foto
Comentário
06/11/2018 13:19

"O primeiro de esta foto tamén foi Alcalde de Castro de Rey (Luis Mota), en ese momento non sei cal deles sería é o cuarto era o Notario, Andrés García Lejarreta "

foto
Like
15/10/2018 17:05
foto
Like
José Benito Merino Rielo gosta da foto "EUGENIA RIELO" da tua coleção "Castro na memoria"
10/10/2018 23:37
foto
Like
José Benito Merino Rielo gosta da foto "Valencia" da tua coleção "Castro na memoria"
10/10/2018 23:37
foto
Like
José Benito Merino Rielo gosta da foto "EUGENIA RIELO" da tua coleção "Castro na memoria"
09/10/2018 09:57
foto
Like
José Benito Merino Rielo gosta da foto "EUGENIA RIELO" da tua coleção "Castro na memoria"
09/10/2018 09:55
foto
Like
09/10/2018 09:54
foto
Like
José Benito Merino Rielo gosta da foto "PONTIAC" da tua coleção "Castro na memoria"
09/10/2018 09:53
foto
Like
José Benito Merino Rielo gosta da foto "Retrato" da tua coleção "Castro na memoria"
08/10/2018 17:33
foto
Like
José Benito Merino Rielo gosta da foto "Retrato" da tua coleção "Castro na memoria"
08/10/2018 17:33
foto
Like
José Benito Merino Rielo gosta da foto "Retrato" da tua coleção "Castro na memoria"
08/10/2018 17:33
foto
Like
José Benito Merino Rielo gosta da foto "Retrato" da tua coleção "Castro na memoria"
08/10/2018 17:33
foto
Like
José Benito Merino Rielo gosta da foto "Retrato" da tua coleção "Castro na memoria"
08/10/2018 17:33
foto
Like
08/10/2018 17:32
foto
Like
08/10/2018 17:32